Přítlaky lana k navijákům DRAGONWINCH slouží k rovnoměrnému navíjení lana na naviják.