Rozvodový řetěz motoru je důležitou součástí motoru.

Pokud se opotřebuje, může dojít k nenávratné destrukci motoru.

Jakmile slyšíte z motoru podezřelý zvuk, který se může jevit jako "cinkání" kovu, je třeba tuto závadu hned začít řešit.